How do you say "stock market" in chinese

My latest exercise in futility involves learning to talk about the stock market in Chinese. I have six weeks. This will likley prove to be quite a challenge given that I know nothing about the stock market and very little about Chinese. I am going to make a vocabulary list (ever expanding,) translate a bunch of “useful” sentences and write little stories, or perhaps one long story, wherein that vocabulary will be recycled in an amusing and insightful way. Grammatical oddities, poor word choice etc. will of course be de riguer. In any event, like I mentioned, I have six weeks.

          DANzI MinGDAN

Account - [color=#FF0000]ZhangHu[/color]
wo Yao KAI YI ge* ZhangHu.
Alcoholic - jiugui
Adapt - caIYong
Address - Dizhi
Advice/Advise - JianYi
wo JianYi ni TING TA de* Hua
Affect - yinGxiang
Afford - mai de* qi
(can’t ~) - mai Bu qi
Agreement - xiEYi
Analyze - FENXI
Anticipate - yuqI
Application form - SHENqing biao
Asia - YaZHOU/yaZHOU
ATM - tIkuanJI
ATM card - tIkuanka
Authorize - ShouquaN
Availability -
Bailout -
Bankrupt - Poucan
you hao DUO GONGSI Poucan
Billion - shIYi
Broker - Zhuen (sp?)SHANG
ZhuenSHANG gei wo hen DUO JianYi
Brokerage Account - maiMai guPiao ZhangHu
Brokerage House - Zhen Juan SHANG
Buy - mai
Cheap - piaNyI
( ~ skate) - xiaoQi reN
Company - GONGSI
Contract - Duibi
Credit - XingYong
XingYong jingshou
Credit Card -
Cruel - caNKu
Currency Exchange - HuiLu
HuiLu DUO shao qiaN
Decision - juEDing
Demand -
Deposit - cuN
ni Yao cuN DUO shao qiaN
Direct translation - zhIJIE
Discount - dazhE/ zhEKou
Distinguish - FENbiE
Dividend - guLi
Document - weNJian
Earn - Zhuan4
Earth - DiqiU
Economy - JINGJi
Economic Crisis - JINGJi Bu jingQi
Electricity - Dian
Electronic - Dianzi
Employer -
Energy (power source) - nenGyuaN
Environment - huaNJing
Expire - GuoqI
Eventually -
Failure - SHIBai
Fee - Fei
Fill out - tiaNxie
Forcast - yuqI
Fuel Price - JiayoU
(increase in ~) -
(decrease in ~) -
Fund (managed investment) - JIJING
Future - WeilaI/JIANGlaI
Gamble - du
Gas - QiyoU
( ~ price) - QiyoU JiagE
Give up - FangQi
(never ~) jiEBu FangQi
Government - Zhengfu
Hedge - Bixian
High - GAO
Hole - Dong4/ KunJing
Identification - SHENfenZheng/
ZhenJian
Insider Trading - NeiXian JIAOYi
Interact Card? - tI kuan Ka
Interact Machine -
Interest - dazhE
Interview - MianShi
Introduce - tIQU
Invest - toUZI
Lay off - CaiyuaN
You hao DUO reN Bei CaiyuaN
Loan (n) - Daikuan
Lose (money) - peI qiaN
Low - DI
Market - Shichang
Negotiate - xiEYi
Night (middle of) BanYe
Offer - tIGONG
On-line brokerage account -
Zai Diannao maiMai guPiao ZhangHu
Optimistic - LeGUAN de *
Percent - bai FEN
(60 ~) bai FEN ZHI Liu shI
Personal Debt -
Pessimistic - BEIGUAN de

Politics - ZhengZhi
Potential - qiaNLi
Predict - YuCi
President (company) - zhongcaI
(country) zhongtong
Price - JiagE
( ~ decrease) - JiagE Xia Jiang
( ~ increase) – JiagE Shang zhang
Protect - baoHu
wo Yao Huan bao
Public Debt -
Real time - jIshI
Recession - jingQi XIAOtiaO/
JINGJi Bu JINGQi/ JINGJi SuaiTai
Recyclable - ke huISHOU
Research - yaNJiu
Resume - lvLiibiao
Salary - XINJIN/ GONGqiaN
Save - sheng Xia laI
Sell - Mai
Service fee - fUWu Fei
Short - maiKONGMaiKONG
Signature - QIANminG
Socialist - SheHuizhuYi
Speech - yanSHUO
ni RenweI TA de* yanSHUO zenYang
Stable - wenDing
Stand (can’t) - Bu nenG Shou
Stimulus - ZhenXIN
( ~ pacakage) - ZhenXIN FANGAn
Stocks - guPiao
Stock market - guShi
Strategy - CeLve
Suck (up) - BAjiE
Suggest/ suggestion - TUIJian
Suitable - hEShi
Supply - GONGji
( ~ and demand) - GONGji SHU qiU
Tarriff - GUANShui
Tax - Shui
Taiwan ID - taIWAN JUliUZheng
Technology - KEJi
Telephone - DianHua
(answer the ~) JIE DianHua
(hang up the ~) - GuaDuan
(the ~ is ringing) - DianHua xiang
Terrorism - kongBu Fenzi
Time Difference -
Trade - JIAOYi
Travel - lvyou
Unemployment -
Trillion -
Union - GONGHui
Value - JiazhI
View - jingGUAN
Volatile - Sheng Xia Zhen Dong
Withrdaw - lingqiaN
World - ShiJie
( ~ War 2) - Di’Er ShiJie DaZhan

               GuShi 

(if anybody wants to do the tones that would of course be peachy,
otherwise I will come back and do them myself - groan. Grammatical corrections, plot suggestions etc. will also be appreciated though the plot suggestions will likely be ignored as per the dictates of my essentially autistic personality disorder etc.)

You yi tian jiu3gui de5 waiguo ren xin lai, turan liaojie ta zai shen dong. (suddenly the alcoholic foriegner woke up and realized he was in deep hole)

Ta you yi ge zhuyi. Zuijin zai [color=#FF0000]gu3shi4[/color] fred smith hai you biede war mongering gass guzzlers shun3shi1 hao3 duo1 qian2. Yexu waiguo ren (ta mingci shi Stanley) hui zhuan ta de qian. bu shi hao xiao ma.
Stanley xiang zhei hen hao xiao.

(He had an idea. Recently fred smith and a lot of other gas guzzling war mongers lost a lot of money on the stock market, maybe he (stanley) could make theirs. Isn’t that funny. Stanley though that was funny.)

You may want the term “tiao4 lou2”, to leap (to one’s death) from a building.

Ranhou ta ting dao fred smith tiao4 dao2 color=#FF0000[/color]. Hao kexi. Ta xiwang zhe shi kai wan xiao. Keshi Stanley xiang zhei qingkuang bu shi hao xiao. Ruguo ta jianglai meiyou qian ta hui zuo gen fred smith zuo chabu duo yiyang

(then he heard fred smith jumped out the window. That’s too bad. He hopes that was a joke. But stanley thought this situation is no joke. If he doesn’t make some money he might as well jump out the window like fred smith)

Sorry bob
Sorry better
Try it again
Dong work for Yuda
Dong, Dong
Sorry bob
Sorry better
Try it again
He said Dong was Wong
And Wong was Kong
And Dong was Gong
'N bob was wrong…

tiao4 [color=#BF0000]lou2[/color]

[quote=“bob”]Invest - tou2chan3
Stand (can’t) - bu4 neng2 shou4
Gu4shi5[/quote]

invest: tou2zi1 投資
can’t stand: shou4bu4liao3 受不了
stock market: gu3shi4 股市

No need to get fancy with all the poetry n squiggles n stuff. bob can’t read squiggles and this is a simple story after all…

Bu ran zhenme shuo ta zhi dao, xianzai shi yi ge hao da jihui. Ta xiwang ta pengyou zhi dao. Jianglai shijie xiang hui meet (it’s gotta be some translation of meet) hao da de wenti. Xuyao gaibian. Shenme gaibian? Zai neige gaibian hui zhuan qian

(Anyway he knows that right now is a big opportunity. He hopes his friends know too. In the future the world is going to see big problems. Needs to change. What change? There is going to a lot of money made)

Taitai shuo zhe shi dui de. Ta yiding zhidao.

(My wife say that is correct. She definitley knows)

Ting qi lai xiang gu4shi5 (story). Bu4 ke3yi3 yong gu3piao4 shi4chang3? Wo duo wangji shi4chang2. Zhei gei wo chong2fu4
shi3yong4 de jihui.

(Can’t I use gu3piao4 shi4chang3? I always forget shi4chang2 and this gives me a chance to recycle it)

Taitai shuo zhe shi dui de. Ta yiding zhidao.

(My wife say that is correct. She definitley knows)

Ting qi lai xiang gu4shi5 (story).[/quote]
Only if you mix up your tones.
story: gu4shi4 故事

Yes, I believe so, but I don’t come across many people saying this.

[quote=“Chris”] Only if you mix up your tones.
story: gu4shi4 故事[/quote]

“If” :laughing:

Yes, I believe so, but I don’t come across many people saying this.[/quote]

OK. Thanks

(I am going to go back and edit all these in red.)

損失 sun shi = my impression of this is it’s more to do with material damages

I think a better term for individual term for indivdial investor’s losses is ‘賠錢’ pei qian or ‘虧錢’
kui qian. If you make money you ‘賺錢’ zhuan qian.

Lose everything ‘虧本’ kui ben

If you think the market is looking up, bullish you can say ‘看好’ kan hao.
If you throw a lot of money at something you could say ‘砸 一大筆錢’ za yi da bi qian

Go up in price : 漲價 zhang jia 那張股票價錢最近一直漲價…
Go down in price: 降價 jiang jia

Big drop or the price has dropped : 下跌… xia die

I better put this together or it is going to get really confusing really fast. …

You yi tian jiu3gui de5 waiguo ren xinlai, turan liaojie ta zai [color=#FF0000]Kun Jing[/color]. (suddenly the alcoholic foriegner woke up and realized he was in deep hole)

Ta you yi ge zhuyi. Zuijin zai gu3shi4 fred smith hai you biede war mongering gass guzzlers shun3shi1 hao3 duo1 qian2. Yexu waiguo ren (ta mingci shi Stanley) hui zhuan ta de qian. Bu shi hao xiao ma?
Stanley xiang zhei hen hao xiao.

Ran2hou4 ta1 ting1 SHUO1 Fred Smith tiao4 lou2 le5. zhen1 can3. Ta1 xi1wang4 zhe4 zhi3 shi4 ge5 wan2 xiao4. Dan4shi4 Stanley ren4wei2 zhe4ge5 qing2kuang4 yi4 dian3 yie3 bu4 hao3 xiao4. Ru2guo3 ta1mei2you3 qian2 ta1 yie3 hui4 gen1 Fred Smith yi2yang4 qu4 tiao4 lou2.

Bu ran zhenme shuo, ta zhidao xianzai you yi ge hao da jihui. Ta xiwang ta pengyou zhidao. Jianglai shijie hui you hao da de wenti. Xuyao gaibian. Shenme gaibian? Zai neige gaibian hui zhuan qian.

Headhoncho: I went and made a few changes to the original vocab list to reflect your suggestions.

This seems like a workable idea but I better slow it all down. Really focus on working in the key vocabulary, all the stuff ironlady recommends.

And get my glasses fixed before I do that.

Back in a bit.

bob, how did the guy get into the deep hole and how did he get out? Was there a ladder?

And why did he grease that hamster?

TA minGzi* shi4 “Stanley”. TA MeIyou JIETI. TA haI Zai Dong. rUguo TA Yao CHUlaI TA XUYao YI ge* yiNhanG “account”. TA Bu ZHIDao Yong ZHONGweN Zheme* SHUO “account”.

nimen* ZHIdao XianZai Zai taIwaN keyi Mai reNmiNbi* ma? rUguo ni Zai yiNhanG GONGZuo Bu XUYao Fu Huan qiaN SHOUFei. Bu Shi youQu ma*? zuOTIAN wanShang Stanley TUraN liaojie hao JIben de*GaiNian. mai guShi yexu Tai WEIxian. guShi JiagE keyi waNquaN Xia Jiang, ke3shi4 qiaN haIShi qiaN.

“Account” shi4 zhang4hu4.

Xie Xie DB. ni Shi wo hao penGyou.

Wo Hui Fang “Shi ZhangHu” Zai women* de* minGDAN.

[quote=“bob”]Wo Hui Fang “Shi ZhangHu” Zai women* de* minGDAN.[/quote] :doh: “ZhangHu” la! bU Shi “Shi ZhangHu”.

QINAi de bob, ni YINGGAI ZHIDao yI ge* yuyaN suo Yong de* yinYu Bu nenG zhIJIE FANYi Dao Ling yI ge* yuyaN. “SHENDong” Zhe Yi cI bU Xiang YINGweN yIYang you BeiHou de haNYi, eR SHENDong de* Yisi* Jiu Shi YI ge SHENDong, yu SHUMian de Yisi* meI FENbiE. Ruo xiang caiYong biJiao hEShi de* FANYicI, ni keyi Yong “KunJing”.

[quote=“sjcma”][quote=“bob”]Wo Hui Fang “Shi ZhangHu” Zai women* de* minGDAN.[/quote] :doh: “ZhangHu” la! bU Shi “Shi ZhangHu”.

QINAi de bob, ni YINGGAI ZHIDao yI ge* yuyaN suo Yong de* yinYu Bu nenG zhIJIE FANYi Dao Ling yI ge* yuyaN. “SHENDong” Zhe Yi cI bU Xiang YINGweN yIYang you BeiHou de haNYi, eR SHENDong de* Yisi* Jiu Shi YI ge SHENDong, yu SHUMian de Yisi* meI FENbiE. Ruo xiang caiYong biJiao hEShi de* FANYicI, ni keyi Yong “KunJing”.[/quote]

Bao QIAN. wo hen Ben. wo Zai hen Da KunJing ba!

“Wo Zai women* de* minGDAN Fang ‘ZhangHu’”

ZHONGweN, Zai DongciI qiaNMian Fang FucI cIzu. wo ZHIDao. Dui bu* QI.

(KunJing shi4 YI ge biYu de* SHUOfa. SHENDong Shi An Zhao Zi Mian de Yisi. Dui bU Dui?)

oh… muqian ni xihuan wo de gushi ma (sorry tones kill me)