WCIF a cheap copy of Omnipage Pro 18

Anyone know where i can find a cheap or used copy of Omnipage Pro 18

Cash waiting

Nanshijiao999@gmail.com